Все по-бърза интернет връзка, по-големи екрани и нарастващ избор на мобилни приложения, допринасят за увеличаване на времето ни пред мобилните устройства.


Колко време прекарваме в интернет през телефона си?

Публикувана на:

Колко време прекарваме в интернет през телефона си?
Все по-бърза интернет връзка, по-големи екрани и нарастващ брои мобилни приложения, са причината за непрекъснато увеличаване на времето което прекарваме пред мобилните устройства.

Колко дълго скролваме?

Около 3 часа средно прекарваме в смартфона си, а миналата година за първи път в историята, времето прекарано на мобилни устройства, е било по-дълго от времето, прекарано в гледане на телевизия. Това представлява 21% от цялото време, изразходвано за медийна консумация.

Китай изпреварвa Aмерикa

Изследователската компания QuestMobile, публикува невероятни данни за китайския пазар. Според анализа, миналата година средният потребител е прекарвал повече от 6 часа на ден, използвайки мобилен телефон, с над 10% повече на 12-месечна база. През годината средният брой приложения, използвани от китайците на месец, също се увеличава - от 21,3 на 23,6.

Постоянно с интернет в ръка

Според RescueTime (приложение за наблюдение на вашата активност на устройството), средното време на използване на смартфон на база световно потребление е над 3 часа 15 минути. Според проучване, проведено от консултантската компания Deloitte, извършваме 47 дейности на ден.
Според данните на Зенит, събрани в 57 страни, след 2015 г. средното време за използване на мобилния интернет се е увеличило от 80 на 130 минути на ден. Това увеличение достига темп от 13% на годишна база. В момента 27% от световното потребление на медии е чрез мобилен интернет. През 2021 г. тази стойност ще нарасне до 31%.
Повишаването на времето, което прекарваме в интернет, води до увеличаване привързаността ни към мобилните устройства. Последствие от това е и появата на новото емоционално състояние, наречено номофобия (no-mobile-phone-phobia): страх от изчезнал или изгубен телефон или просто липсата му в близост до ръката ни.

Колко време в нашия живот отделяме в интернет за социални медии?

По данни на U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS
Времето което отделяме за социални медии през целия ни живот ( при средна продължителност от 72 години) е 6 години и 8 месеца,  а едва 1 година и 11 месеца за реални социални контакти, извън интернет.

Как да измерим личното си време в интернет?

Съществуват различни решения за измерване индивидуалния трафик на данни и времето което прекарваме в интернет. iOS и Android имат вградена функция, която ни позволява да се информираме за времето, което прекарваме в телефона с подобна информация за потреблението. Благодарение на това можем по-съзнателно да подходим към използването на мобилните устройства и в крайна сметка да редуцираме времето, което отделяме за тях.
В iOS това е функцията Screen Time, която ни дава достъп до  статистически данни, разбити по различните социални мрежи или приложенията които използваме: информация за времето което сме прекарали в използване на различните приложения, активиране на екрана, броя на известията и друга полезна информация. Подобна статистика може да бъде намерена в най-новите Android системи в раздела Digital Balance.

Facebook и Instagram позволиха подобно измерване на времето, прекарано в приложенията, което е достъпно в настройките им.