50.39 лв./мес.
без инст. такса
при договор за 12 месеца

500 Mbps
скорост
12
месеца

Интернет - Оптичен интернет

Всеки клиент получава кабелен оптичен интернет със скорост до 500 Mbps. С реален статичен IP –адрес.

Предоставя се оптичен рутерн (ONT) 5 GhZ за ползване по време на договора. 

- Безплатна инсталация и 24 часова поддръжка.
- Статично IP
- Пауза по договор - 1 бр.

Ценови условия

Предварителни разходи
без такса (Инсталационна такса)
Месечни разходи
50.39 лв.
Оборудване
0.00лв.
Разход за целия период
604.68 лв.


50.39
лв./мес.
без инст. такса
при договор за 12 месеца


или заяви на тел. 0889797994