52.97 лв./мес.
без инст. такса
безсрочен

300 Mbps
скорост

безсрочен

Интернет - Оптичен интернет

Всеки клиент получава кабелен оптичен интернет със скорост до 300 Mbps. С реален статичен IP –адрес.

При избор на тази безсрочна оферта следва да предплатите 3 месечни таски.

Предоставя се оптичен рутерн (ONT) 5 GhZ за ползване.

- Безплатна инсталация и 24 часова поддръжка.
- Статично IP


Ценови условия

Предварителни разходи
без такса (Инсталационна такса)
Месечни разходи
52.97 лв.
Оборудване
0.00лв.


52.97
лв./мес.
без инст. такса
безсрочен


или заяви на тел. 0889797994