Начало > Интернет > Set Service > FibreNet25 за с. Лесново


20.00 лв./мес.
без инст. такса
безсрочен

25 Mbps
скорост

безсрочен

Интернет - Интернет за дома

Оптичен интернет.Без инсталационна такса. Без обвързващ договор.

Ценови условия

Предварителни разходи
без такса (Инсталационна такса)
Месечни разходи
20.00 лв.
Разход за целия период
0.00 лв.


20.00
лв./мес.
без инст. такса
безсрочен