16.90 лв./мес.
без инст. такса
при договор за 24 месеца

50 Mbps
скорост
24
месеца

Интернет - Интернет за дома


Ценови условия

Предварителни разходи
без такса (Инсталационна такса)
Месечни разходи
16.90 лв.
Оборудване
0.00лв.
Разход за целия период
405.60 лв.


16.90
лв./мес.
без инст. такса
при договор за 24 месеца


или заяви на тел. 0889797994