34.99 лв./мес.
без инст. такса
при договор за 24 месеца

100 Mbps
скорост
24
месеца

Интернет - Мобилен интернет

Мобилен интернет с истинско 4G от A1. Ограничение на скоростта след изчерпване на включения трафик на данни: 64 Kbps. Включена Екстра Дигитални услуги с промоционална месечна цена от 1,00 лв., валидна за първите 12 месеца при сключване на 2-годишен абонамент. Активационна такса - 9.99 лв.

Ценови условия

Предварителни разходи
без такса (Инсталационна такса)
Месечни разходи
34.99 лв.
Оборудване
0.00лв.
Разход за целия период
839.76 лв.


34.99
лв./мес.
без инст. такса
при договор за 24 месеца