19.83 лв./мес.
17.00 лв./мес.
при договор за 12 месеца

90 Mbps
скорост
12
месеца

Интернет - Интернет за дома

Промоция до края на 2015г.! Цената от 17.00 лв.е валидна за 1-ви и 6-ти месец! За останалите месеци цената на услугата е 34.00 лв. 90 mbps български + 90 mbps международен трафик.

Ценови условия

Предварителни разходи
без такса (Инсталационна такса)
Месечни разходи
19.83 лв. (Среден месечен разход)
34.00 лв. (Промоционална такса за месец - Месеци: 1-2)
17.00 лв. (Месеци 3-12Месечна такса)
Разход за целия период
238.00 лв.


19.83
лв./мес.
17.00 лв./мес.
при договор за 12 месеца