12.83 лв./мес.
11.00 лв./мес.
при договор за 12 месеца

50 Mbps
скорост
12
месеца

Интернет - Интернет за дома

Промоция до края на 2015г.! Цената от 11.00 лв. е валидна за 1-ви и 6-ти месец! За останалите месеци цената на услугата е 22.00 лв. 50 mbps български + 50 mbps международен трафик.

Ценови условия

Предварителни разходи
без такса (Инсталационна такса)
Месечни разходи
12.83 лв. (Среден месечен разход)
22.00 лв. (Промоционална такса за месец - Месеци: 1-2)
11.00 лв. (Месеци 3-12Месечна такса)
Разход за целия период
154.00 лв.


12.83
лв./мес.
11.00 лв./мес.
при договор за 12 месеца