Начало > Пакети > Nastech > Интернет 50 и Телевизия 110 от Настек


24.99 лв./мес.
инст. такса: 20.00лв.
при договор за 24 месеца

100 канала+10 HD
Телевизия
50 Mbps
скорост
24
месеца

Телевизия - Кабелна телевизия

Изпратете заявка и доставчикът ще получите обаждане от Настек до минути. 
Офертата включва: 
Над  100 цифрови канала
10 HD канала
50 Mbps оптичен интернет
Срок на договора: 24 месеца 
Цена на месец: 24,99 лв.

Месечната такса на пакетната услуга включва интернет и цифрова телевизия на телевизор 1 . Всеки допълнителен приемник се заплаща 2.50 лв/месец. При включване се заплаща еднократна инсталационна такса на стойност лв 20.00. Включените канали са достъпни само при наличние на HD оборудване. Интернет -

Ценови условия

Предварителни разходи
20.00 лв. (Инсталационна такса)
Месечни разходи
24.99 лв.
Оборудване
0.00лв.
Разход за целия период
619.76 лв.


24.99
лв./мес.
инст. такса: 20.00лв.
при договор за 24 месеца