От годишната класация за дигитализация на бизнеса на Euler Hermеs става ясно, че България се е изкачила с 11 позиции до 47-мо място.


България бележи напредък в дигитализацията на бизнеса

Публикувана на:

България бележи напредък в дигитализацията на бизнеса Индексът EDI (Enabling Digitalization Index) оценява условията за работа и възможностите за дигитализация на бизнеса в 115 държави по света. С този резултат България се нарежда сред най-динамично развиващата се страни в региона на Централна и Източна Европа.
Индексът отчита 5 критерия - регулации, знание, свързаност, инфраструктура и мащаб, а максималният възможен резултат е 100 точки. България събира общо 48 точки, което я нарежда на 47 позиция, като изпреварва съседните Сърбия (50 място), Румъния (56-о място) и Турция (48-о място), както и Хърватия и Черна гора. За съжаление други държави от Европейския съюз са далеч по-напред в развитието си и се нареждат съответно Чехия (27-о място), Словения (31-во място), Унгария (34-о място). Те бележат по-слаб напредък, но по-добри общи условия.
На чело на класацията отново се нареждат САЩ, следвани от Германия, Холандия, Дания, Обединеното кралство и Сингапур. За пръв път Китай се нарежда в първата десетка.
Цялостната оценка за региона на Централна и Източна Европа, изведена от доклада, е положителна, като се отбелязва старанието на държавите да компенсират липсата на мащаб със засилено развитие на инфраструктура, свързаност и знания. Последната сфера е с най-голяма перспектива за развитие у нас, като към момента страната събира 48 от 100 точки в тази област. В доклада се отбелязва, че индексът не отчита самата дигитализация, а е фокусиран върху възможностите за развитие на бизнеса с помощта на дигитализация и съответно проблемните области, от където биха могли да произлязат рискове от забавяне. Взимат се фактори като ръст на е-търговията, новите услуги, облачните услуги, роботизация и автоматизацията на производствата. Основен елемент е приноса на дигиталната икономика към БВП. Развитието на образованието и развойната дейност също е съществена тема в проучването.
На базата на получените резултати и положителното развитие на дигиталните технологии, експертите съветват следващата стъпка от развитието на бизнесите да се насочи към подобряване на киберсигурността и рисковете, които новите технологии носят.