Трябва да имате предвид, че договорената скорост за достъп до интернет е максимално достижима и не е гарантирана.


Какво влияе на Интернет скоростта Ви?


Кои фактори влияят на интернет скоростта ?

интернет доставчик

Фиксиран интернет

Трябва да имате предвид, че договорената скорост за достъп до интернет е максимално достижима и не е гарантирана. Това означава, че в най-натоварените часове, когато потребителите са повече, скоростта ще е значително по-ниска от максимално достижимата, която е обявена в офертата. Гарантираната скорост е значително по-скъпа и се предлага главно за бизнес- клиенти.

Върху бързината на Вашия интернет влияние оказват, използването на Wi Fi рутер за безжична връзка, както и броят на устройствата, които едновременно ползват услугата.

Например, ако скоростта на използвания от Вас интернет по договор е 50 Mbps, но се използва, чрез рутер, едновременно от трима потребители с различни устройства, всеки от тях ще получава приблизително по 15 Mbps скорост. Ако Вашите смартфони имат достъп до безжичната мрежа, дори в момента Вие да не ги ползвате активно, те споделят скоростта с всички останали устройства. За да избегнете нежелателно намаляване на скоростта, ограничете достъпа до Вашата мрежа, като я защитите с парола.

Също така, влияние върху скоростта оказват и ползваните софтуерни приложения за достъп (браузър), броят на потребителите, които достъпват търсената от Вас страница в момента, наличието на вирус във Вашия компютър.

Мобилния интернет

Скоростта на мобилния достъп до интернет е негарантирана и максимално достижима. При този достъп от голямо значение е броят крайни потребители, които в даден момент ползват интернет в района на конкретна базова станция. Освен това е възможно скоростта да намалее след изчерпване на включения във Вашия план обем данни на максимално договорена скорост.